Nieuws

Laboratorium blijft bereikbaar en veilig!

23/04/2020

Het laboratorium AZ Sint Lucas blijft bereikbaar zoals voorheen op de uren zoals voorheen.

Genomen maatregelen:
- De wachtzaal werd aangepast en zal verder uitgebreid worden in oppervlakte
om iedereen veilig te kunnen ontvangen en op 1.5 m van elkaar te kunnen zitten.
- Het contact met de secretaresse gebeurt veilig van achter een scherm in plexiglas.
- De medewerkers die de bloedafname uitvoeren, dragen een mondmasker.
- Bij het binnenkomen van het ziekenhuis krijgt iedereen ook een mondmasker zodat alles veilig kan verlopen.
- Overal zijn er alcoholdispensers voorzien om de handen te ontsmetten.
- De wachtzaal wordt meermaals per dag gepoetst en ontsmet.

Heeft U toch bekommernissen omtrent uw bloedafname in het lab.
Wij blijven bereikbaar voor al uw vragen!

Foliumzuurbepaling: nieuwe standaardisatie

08/06/2016
De fabrikant van onze bepalingsmethode voor foliumzuur in het bloed (Roche Diagnostics) heeft een nieuwe standaardisatie doorgevoerd van deze bepaling.
Hierdoor zullen de teruggevonden waarden beduidend lager liggen; gemiddeld 20%, en dit fenomeen is nog iets meer uitgesproken in het lage gebied. Dit is duidelijk uit de vergelijkende info van de fabrikant en dit is ook gebleken uit de validatie die we zelf hebben uitgevoerd (zie grafiekjes onder).
Uiteraard zijn er ook aangepaste referentiewaarden (3.89 – 26.8 µg/l).
 
We schakelen vandaag 8 juni 2016 over op deze nieuwe bepaling.

Vergelijkende data fabrikant:


Lokale vergelijking, huidige methode in X-, nieuwe in Y-as:

Einde RSV en Influenza seizoen. Introductie nieuw panel respiratoire pathogenen

15/04/2016

Het RSV seizoen is reeds enkele weken voorbij en het WIV rapporteert nu ook het einde van de influenza epidemie (zie onderstaande grafieken).
Vanaf maandag 18 april 2016 zullen geen sneltesten voor RSV en influenza meer uitgevoerd worden in het lab. Dit wegens verminderde analytische performantie (lagere positief predictieve waarde) en kostenefficiëntie  van sneltesten bij lage prevalentie van de aandoening.
Het diagnostisch schema met de sneltesten zal voor RSV terug beschikbaar zijn vanaf 1 oktober 2016, voor Influenza is dit op geleide van de epidemiologische opvolging door WIV en ECDC.

Multiplex PCR voor respiratoire pathogenen kan vanaf maandag 18 april 2016 wel nog verder aangevraagd worden.
Wij maken van de gelegenheid gebruik om over te schakelen van Respifinder® naar Filmarray® voor het opsporen van respiratoire pathogenen (naar analogie met het meningitis panel, zie bericht 25/03/2016).

Met het Filmarray® respiratoir panel worden Influenza, RSV, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae, Parainfluenzavirus, Adenovirus, Metapneumovirus, Rhino/Enterovirus en Coronavirus opgespoord.
Legionella en Bocavirus zijn niet meer in het Filmarray® panel opgenomen in tegenstelling tot vorige methode (Respifinder®). Legionella PCR op een nasopharyngeaal aspiraat is onvoldoende gevoelig. Tevens beschikken we over een performante urinaire Legionella antigen test. Het klinisch belang van Bocavirus in nasopharyngeale aspiraten is omstreden.

We schakelen over naar het innovatieve Filmarray® respiratoir panel omdat we, door de eenvoud en snelheid van uitvoering, deze analyse niet enkel op maandag, woensdag en vrijdag maar nu dagelijks kunnen aanbieden (ook op zaterdag, zon- en feestdagen). Tevens werden we de laatste tijd (te) vaak geconfronteerd met analytische en technische problemen bij de uitvoering van het Respifinder® respiratoir panel.

Deze analyse is niet goedkoop (reagensprijs 85 €, excl. BTW). Er is geen RIZIV nomenclatuur voorzien. In overeenstemming met de kostprijs in andere laboratoria voor het uitvoeren van een respiratoir panel (oa UZ Leuven) zal aan de patiënt een tussenkomst van 75 €  gevraagd worden (voorheen 52,22 €).

Influenza:

RSV:

Nieuwe analyse bij meningitis/encefalitis

25/03/2016

Vanaf 1 april 2015 wordt het Filmarray® multiplex PCR systeem in routine gebruik genomen in het lab.
Dit systeem is ontwikkeld om tegelijkertijd en snel (analysetijd 60 minuten) DNA/RNA van verschillende pathogenen op te sporen in klinische stalen. 
We starten met een panel voor het opsporen van 15 verschillende verwekkers van meningitis en encefalitis in cerebrospinaal vocht (CSV): 
1.    Escherichia coli 
2.    Haemophilus influenzae
3.    Listeria monocytogenes
4.    Neisseria meningitidis
5.    Streptococcus agalactiae
6.    Streptococcus pneumoniae
7.    Cytomegalovirus (CMV)
8.    Enterovirus (EV)
9.    Herpes simplex virus type 1 (HSV-1)
10.    Herpes simplex virus type 2 (HSV-2)
11.    Humaan herpesvirus type 6 (HHV-6)
12.    Humaan parechovirus
13.    Varicella zoster virus (VZV)
14.    Cryptococcus gattii
15.    Cryptococcus neoformans
Deze multiplex analyse zal de huidige, individuele moleculaire analysen vervangen. 

Deze analyse is niet goedkoop (reagenskost 135 €, excl. BTW).
Er is echter terugbetaling voorzien (via afzonderlijke nomenclatuur voor Enterovirus, HSV en VZV).
Voor de patiënt is er dus geen specifieke meerkost.

Analyse zal bij kinderen steeds uitgevoerd worden indien aangevraagd; bij volwassenen enkel indien >=10 WBC/µl in CSV aanwezig of na (telefonisch) overleg.
(zie aanvraagformulier diverse lichaamsvochten)

Analyse zal elke dag ingezet worden tijdens de openingsuren van het lab microbiologie (op weekdagen van 8:00 tot 20:00; op zaterdag, zon- en feestdagen van 8:30 tot 16:30) 

Uiteraard zijn we steeds ter beschikking voor verdere informatie.

Wijziging parametrisatie microbiologie

26/02/2016

Ondermeer in voorbereiding van een nieuwe resultatenviewer en ordercommunicatie werd de manier waarop we microbiologische stalen registreren, uitwerken en rapporteren op verschillende punten gewijzigd.
Deze wijzigingen gaan definitief in voege op dinsdag 1 maart a.s.
In de praktijk zou U als aanvragend arts weinig van deze wijzigingen mogen opmerken.
Voor de opbouw van het laboratorium informatica systeem en de interne labwerking zijn een aantal van deze wijzigingen echter wel ingrijpend.
Indien U toch gebreken in de rapportering van microbiologische resultaten zou zien opduiken, graag een seintje.