Welkom

Welkom op de website van het Klinisch laboratorium van het Sint-Lucas ziekenhuis. Deze website is voornamelijk bedoeld als leidraad voor verpleging, huisartsen, specialisten en andere laboratoria omtrent de afname, het aanvragen en versturen van analyses. Patiënten vinden bovendien nuttige informatie terug over de verschillende diensten en analyses van het klinisch laboratorium. De klinisch biologen staan in voor de kwaliteit (accuraatheid en snelheid) van de aangeleverde resultaten en vervullen daarenboven een belangrijke adviserende rol.

Laatste nieuws

Binnenkort nieuwe bepalingsmethode voor insuline, C-peptide, DHEAS, ACTH en groeihormoon

11/05/2018
In de loop van de komende maanden zullen een vijftal hormonale parameters met een andere methode en op een ander analysetoestel bepaald gaan worden.
Concreet gaat het over insuline, C-peptide, DHEAS, ACTH en groeihormoon. 
Deze analyses gebeuren momenteel op de Liaison (DiaSorin Italia) en gaan naar de Cobas (Roche Diagnostics).
Op die manier worden ze met onze gewone routine mee bepaald en zullen de resultaten een stuk sneller beschikbaar zijn. 
Dit geldt in het bijzonder voor ACTH en groeihormoon, welke momenteel slechts éénmaal per week worden bepaald.

De eenheden blijven dezelfde op die van groeihormoon na (nu µg/l, wordt ng/ml wat wel hetzelfde getal geeft). 
De referentiewaarden zullen (licht) verschillend zijn.

De analytische validatie en methodevergelijking zijn reeds gebeurd, maar de feitelijke overschakeling zal pas plaatsvinden bij uitputting van de reagensstock voor de verschillende parameters. 
Dit verwachten we ergens binnen 3 tot  8 weken, al naargelang de bepaling, en dit zal duidelijk in onze rapportering vermeld worden.

Nieuwe generatie vrije thyroxine (fT4)-bepaling in het lab

19/04/2018
Vanaf vandaag schakelen we over naar de nieuwe, derde generatie van de bepaling van vrij thyroxine (fT4) op Cobas/Elecsys van Roche Diagnostics. In essentie verandert er voor u heel weinig, maar de test zou nu robuuster moeten zijn voor interferentie door eventueel aanwezige antilichamen tegen streptavidine en biotine bij de patiënt. Heel sporadisch werden totaal onverklaarbare waarden gevonden, die helemaal niet pasten in de kliniek en die evenmin met een andere methode konden worden bevestigd. Onze leverancier belooft alvast dat dit met deze nieuwe generatie ondervangen zou zijn. U kan uiteraard ons verder bij onverklaarbare waarden contacteren voor een bepaling met een andere methode, hetzij van een andere fabrikant, hetzij een totaal T4 in combinatie met de T3-uptake. Er bestaan nog andere potentiële bronnen van interferentie.

De te verwachten waarden veranderen verder niet en de referentiewaarden blijven ongewijzigd.

Onderaan kan u de vergelijking tussen de twee methoden, uitgevoerd door de leverancier, vinden. Wij hebben die nog kort geverifieerd op een reeks eigen patiëntenstalen.Kwantitatieve CMV DNA bepaling op bloed

04/04/2018
Vanaf maandag 16 april, zullen we de kwantitatieve CMV DNA-bepaling op bloed in eigen beheer uitvoeren. De analyse zal dagelijks uitgevoerd worden op weekdagen.
De gebruikte matrix is serum in plaats van EDTA-plasma; de resultaten zullen worden uitgedrukt in internationale eenheden/mL én in logaritmische schaal.
Een delta log10 groter dan 0.5 tussen twee bepalingen wordt als significant verschillend beschouwd.
Om de therapierespons te evalueren, is een wekelijkse bepaling van de viremie voldoende.

Wanneer u CMV DNA op biopt aanvraagt, adviseren we om eveneens een gepaard serum af te nemen voor viremiebepaling.
De test zal ook voorzien worden in de volgende versie van het aanvraagformulier. 

Nieuwe methode Hepatitis B DNA

27/10/2017
Vanaf 1 november 2017 schakelen we om praktische redenen over naar een nieuwe methode voor de (kwantitatieve) bepaling van Hepatitis B DNA.
Deze test (Sacace Biotechnologies) zal aan dezelfde frequentie worden uitgevoerd als de huidige methode (Roche Diagnostics), nl. 1 maal per 14 dagen en dit op de even weken.
Resultaten zijn vergelijkbaar.

Vanaf de overschakeling zal de viremie ook enkel nog in internationale eenheden gerapporteerd worden.

NIPT terugbetaald vanaf 1 juli 2017

30/06/2017
De Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) voor het opsporen van trisomie 21 (het syndroom van Down) bij de foetus wordt vanaf 1 juli 2017 door het ziekenfonds terugbetaald. Dit onderzoek moet worden voorgeschreven door uw behandelende arts en mag pas worden uitgevoerd vanaf minstens 12 weken zwangerschap. Er is geen echte bovenlimiet maar we raden aan niet langer te wachten dan de 15e zwangerschapsweek. De bloedafname hiervoor kan gebeuren op maandag, dinsdag en woensdag tijdens de gewone openingsuren van het lab (7.45 – 21.00 uur, straat 38).

Infobrochure: Brochure NIPT