Welkom

Welkom op de website van het Klinisch laboratorium van het Sint-Lucas ziekenhuis. Deze website is voornamelijk bedoeld als leidraad voor verpleging, huisartsen, specialisten en andere laboratoria omtrent de afname, het aanvragen en versturen van analyses. Patiënten vinden bovendien nuttige informatie terug over de verschillende diensten en analyses van het klinisch laboratorium. De klinisch biologen staan in voor de kwaliteit (accuraatheid en snelheid) van de aangeleverde resultaten en vervullen daarenboven een belangrijke adviserende rol.

Laatste nieuws

Nieuwe methode Hepatitis B DNA

27/10/2017
Vanaf 1 november 2017 schakelen we om praktische redenen over naar een nieuwe methode voor de (kwantitatieve) bepaling van Hepatitis B DNA.
Deze test (Sacace Biotechnologies) zal aan dezelfde frequentie worden uitgevoerd als de huidige methode (Roche Diagnostics), nl. 1 maal per 14 dagen en dit op de even weken.
Resultaten zijn vergelijkbaar.

Vanaf de overschakeling zal de viremie ook enkel nog in internationale eenheden gerapporteerd worden.

NIPT terugbetaald vanaf 1 juli 2017

30/06/2017
De Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) voor het opsporen van trisomie 21 (het syndroom van Down) bij de foetus wordt vanaf 1 juli 2017 door het ziekenfonds terugbetaald. Dit onderzoek moet worden voorgeschreven door uw behandelende arts en mag pas worden uitgevoerd vanaf minstens 12 weken zwangerschap. Er is geen echte bovenlimiet maar we raden aan niet langer te wachten dan de 15e zwangerschapsweek. De bloedafname hiervoor kan gebeuren op maandag, dinsdag en woensdag tijdens de gewone openingsuren van het lab (7.45 – 21.00 uur, straat 38).

Infobrochure: Brochure NIPT

Wijziging aanvraagformulier infectieuze serologie

23/06/2017

Geïnspireerd door de introductie van moleculair microbiologische analysen (PCR) en (verwachte) nomenclatuurwijzigingen, werd het aanvraagformulier bloed & urine, deel infectieuze serologie, grondig aangepast. Een pathogeen gebaseerd aanvraagformulier wordt ingevoerd. De individuele, serologische analysen (IgG, IgM, KBR, type antigen, …) zijn niet meer op het aanvraagformulier vermeld.
Naargelang de klinische vraagstelling (diagnose acute of chronische infectie, nazicht immuun- of vaccinatiestatus, opvolging gekende patiënt) wordt per pathogeen een specifiek algoritme van serologische analysen uitgevoerd.

 

Rubella IgM, Varicella Zoster IgM en Herpes Simplex IgM zullen door het nieuwe aanvraagformulier niet meer aangevraagd kunnen worden. Voor deze pathogenen is serologisch enkel het nazicht van de immuun- of vaccinatiestatus van klinisch belang (dus IgG bepaling). Diagnose van infectie wordt gesteld adhv moleculaire diagnostiek op speekselwisser (Rubella) of op wisser van specifieke letsels (Herpes Simplex, Varicella Zoster).

 

Ook Mycoplasma pneumoniae serologie (IgG, IgM) staat niet meer op het aanvraagformulier. Serologische diagnose van een respiratoire infectie door deze pathogeen is noch sensitief (laat immuunantwoord) noch specifiek (aspecifieke reacties). Mycoplasma pneumoniae kan nu reeds opgespoord worden via de moleculaire screening respiratoire pathogenen (Filmarray). Binnenkort wordt echter een nieuwe, meer betaalbare moleculaire test in het lab geïmplementeerd die naast Mycoplasma pneumoniae ook Chlamydophila pneumoniae en Legionella pneumophila zal kunnen opsporen in nasopharyngeale aspiraten of broncho-alveolaire lavages (BAL).

Het uitvoeren van Mycoplasma pneumoniae serologie ikv zeldzame late complicaties zoals hemolyse, encefalitis, myocarditis, … blijft mogelijk maar dient afzonderlijk op het aanvraagformulier genoteerd te worden.

 

Per aanvraag (per dag) worden maximaal 8 serologische analysen terugbetaald. Om deze reden raden we aan per aanvraag maximaal 4 pathogenen aan te duiden. Indien toch nodig, kunnen aanvragen gespreid worden over verschillende dagen (bv bij gehospitaliseerde patiënt, frequente opvolging zwangere patiënt, …).  Indien er toch >8 serologische analysen zijn uitgevoerd, wordt tussenkomst aan de patiënt gevraagd volgens nomenclatuur kostprijs (+/- 8 €/analyse). Serologische confirmatie onderzoeken (bv CMV aviditeit, HIV confirmatie, …) worden niet aangerekend.

TSI voortaan in ons lab bepaald

07/03/2017
We hebben net de validatie afgerond van de bepaling van TSHr-antichamen (TSI) op onze Roche Cobasanalyzers en gaan die vanaf eind deze week in routine in ons lab uitvoeren.
De bepaling zal tweemaal per week gebeuren (op woensdag en vrijdag), maar wanneer u een patiënt heeft waar u dit sneller bij nodig heeft - waar het ook een verschil zal betekenen voor het beleid - mag u dit expliciet dringend vragen. De bepaling kan wel enkel op weekdagen en dit grosso modo tijdens de kantooruren; ze valt niet binnen ons 7/7-24-uurssysteem.

De te verwachten resultaten zijn zeer gelijkaardig qua grootteorde. We hebben bij onze validatie geen discordante waarden gevonden (positief met de éne en negatief met de andere methode of andersom), maar de correlatie is bij verhoogde waarden niet steeds schitterend omdat er met een ander testantilichaam wordt gewerkt en TSI geen éénduidige molecule is. Dit kan in het begin een probleem zijn voor de vergelijking met vroegere waarden bij patiënten onder therapie.

De bovengrens van het normale gebied in een Europese populatie is 1.22 IU/ml, daar waar dit bij de huidige methode van het doorstuurlab (Immulite van Siemens) 0.55 IU/ml is.
De waarde die bij bewezen schildklierpatiënten het beste onderscheid maakt tussen de ziekte van Graves-Basedow en andere pathologie ligt iets hoger, met name op 1.58 IU/ml.

Start Influenza seizoen

06/01/2017

Volgens eCDC (http://flunewseurope.org/) is het Influenza seizoen in Europa opnieuw van start gegaan.

·         The overall sentinel specimen positivity reached 10% in week 46/2016, an indication of a slightly earlier start of the influenza season compared to previous seasons.

·         Week 46/2016 is the earliest week that the overall positivity rate reached 10% in the last 7 years; during the previous six seasons this occurred between weeks 48 and 51.

·         Since week 40/2016, influenza A viruses have predominated accounting for 95% of all sentinel detections; the great majority (99%) of subtyped influenza A viruses from sentinel sites have been A(H3N2). This is in contrast to the same period during the previous season in which influenza A(H1N1)pdm09 predominated.

·         In an influenza season in which influenza A(H3N2) predominates, elderly populations can be expected to be most severely affected.

 

In België is de activiteit nog laag al hebben we van de laatste 2 weken geen cijfers (http://influenza.wiv-isp.be/nl/Pages/default.aspx).
In AZ Sint-Lucas (op 04/01/2016) werd reeds bij 13 patiënten Influenza (A) gediagnosticeerd. Eén patiënt is ondertussen overleden.

 

Vanaf maandag 09/01 zullen we (terug) Influenza sneltesten aanbieden.

 

Ter herhaling onze werkwijze ivm het opsporen van respiratoire pathogenen in nasopharyngeale aspiraten:

 

U wil enkel RSV en/of Influenza uitsluiten

Duid op het aanvraagformulier (zie onderaan) bij nasopharyngeaal aspiraat “RSV en/of influenza sneltest (in seizoen)” aan.

Een moleculaire test voor RSV, Influenza A en Influenza B (BD-max) wordt uitgevoerd.

Deze moleculaire test wordt 7/7 uitgevoerd met een doorlooptijd van maximaal 24 uur.

De analyse wordt met een algemeen (maar ontoereikend) nomenclatuurnummer aan het RIZIV aangerekend zonder bijkomende tussenkomst door de patiënt.

 

U vermoedt een infectie door andere respiratoire pathogenen (Mycoplasma, Bordetella, Chlamydia pneumoniae, Parainfluenzavirus, Adenovirus, Metapneumovirus, Rhino/Enterovirus, Coronavirus)

Duid op het aanvraagformulier (zie onderaan) bij nasopharyngeaal aspiraat Respiratoire pathogenen (PCR) aan.

Eerst wordt een moleculaire test voor RSV, Influenza A en Influenza B (BD-max) uitgevoerd.

Enkel indien negatief wordt een moleculaire “multiplex” analyse uitgevoerd (Filmarray).

Deze moleculaire test wordt ook 7/7 uitgevoerd met een doorlooptijd van maximaal 48 uur (afhankelijk van aantal ontvangen stalen).

Indien “multiplex” analyse wordt uitgevoerd, wordt aan de patiënt een bijkomende tussenkomst van 75 €  gevraagd.