Welkom

Welkom op de website van het Klinisch laboratorium van het Sint-Lucas ziekenhuis. Deze website is voornamelijk bedoeld als leidraad voor verpleging, huisartsen, specialisten en andere laboratoria omtrent de afname, het aanvragen en versturen van analyses. Patiënten vinden bovendien nuttige informatie terug over de verschillende diensten en analyses van het klinisch laboratorium. De klinisch biologen staan in voor de kwaliteit (accuraatheid en snelheid) van de aangeleverde resultaten en vervullen daarenboven een belangrijke adviserende rol.

Laatste nieuws

Start Influenza seizoen

06/01/2017

Volgens eCDC (http://flunewseurope.org/) is het Influenza seizoen in Europa opnieuw van start gegaan.

·         The overall sentinel specimen positivity reached 10% in week 46/2016, an indication of a slightly earlier start of the influenza season compared to previous seasons.

·         Week 46/2016 is the earliest week that the overall positivity rate reached 10% in the last 7 years; during the previous six seasons this occurred between weeks 48 and 51.

·         Since week 40/2016, influenza A viruses have predominated accounting for 95% of all sentinel detections; the great majority (99%) of subtyped influenza A viruses from sentinel sites have been A(H3N2). This is in contrast to the same period during the previous season in which influenza A(H1N1)pdm09 predominated.

·         In an influenza season in which influenza A(H3N2) predominates, elderly populations can be expected to be most severely affected.

 

In België is de activiteit nog laag al hebben we van de laatste 2 weken geen cijfers (http://influenza.wiv-isp.be/nl/Pages/default.aspx).
In AZ Sint-Lucas (op 04/01/2016) werd reeds bij 13 patiënten Influenza (A) gediagnosticeerd. Eén patiënt is ondertussen overleden.

 

Vanaf maandag 09/01 zullen we (terug) Influenza sneltesten aanbieden.

 

Ter herhaling onze werkwijze ivm het opsporen van respiratoire pathogenen in nasopharyngeale aspiraten:

 

U wil enkel RSV en/of Influenza uitsluiten

Duid op het aanvraagformulier (zie onderaan) bij nasopharyngeaal aspiraat “RSV en/of influenza sneltest (in seizoen)” aan.

Een moleculaire test voor RSV, Influenza A en Influenza B (BD-max) wordt uitgevoerd.

Deze moleculaire test wordt 7/7 uitgevoerd met een doorlooptijd van maximaal 24 uur.

De analyse wordt met een algemeen (maar ontoereikend) nomenclatuurnummer aan het RIZIV aangerekend zonder bijkomende tussenkomst door de patiënt.

 

U vermoedt een infectie door andere respiratoire pathogenen (Mycoplasma, Bordetella, Chlamydia pneumoniae, Parainfluenzavirus, Adenovirus, Metapneumovirus, Rhino/Enterovirus, Coronavirus)

Duid op het aanvraagformulier (zie onderaan) bij nasopharyngeaal aspiraat Respiratoire pathogenen (PCR) aan.

Eerst wordt een moleculaire test voor RSV, Influenza A en Influenza B (BD-max) uitgevoerd.

Enkel indien negatief wordt een moleculaire “multiplex” analyse uitgevoerd (Filmarray).

Deze moleculaire test wordt ook 7/7 uitgevoerd met een doorlooptijd van maximaal 48 uur (afhankelijk van aantal ontvangen stalen).

Indien “multiplex” analyse wordt uitgevoerd, wordt aan de patiënt een bijkomende tussenkomst van 75 €  gevraagd.

NIPT voortaan in AZ Sint-Lucas

23/11/2016
Sedert 7 november wordt de NIPT (niet-invasieve prenatale test) voor het opsporen van syndroom van Down en Tr18 en 13 bij de foetus op het bloed van de zwangere in ons eigen lab voor moleculaire diagnostiek uitgevoerd. Samen met drie andere ziekenhuizen met een groot aantal bevallingen hebben we de methode Clarigo van de firma Multiplicon gevalideerd en ondertussen ook geïmplementeerd. Praktisch kunnen de patiënten vanaf de 10e week van de zwangerschap zich aanbieden op maandag, dinsdag en woensdag. Het resultaat is dan bekend op de maandag die volgt, tenzij de analyse moet worden herhaald. De prijs is 290 € en wordt niet door het RIZIV vergoed, maar een aantal ziekenfondsen betaalt dit al geheel of gedeeltelijk terug aan hun leden.

Nieuwe eenheden SHBG

06/10/2016
Vanaf vandaag veranderen de eenheden van SHBG (sex hormone binding globulin) van µg/dl naar nmol/l, de bepalingsmethode blijft dezelfde. 
Omdat de vrije testosteronindex met een aangepaste formule wordt berekend, blijft de uiteindelijke waarde hiervan gelijk.

Nieuwe bepaling voor progesterone vanaf 26 augustus 2016

25/08/2016
De fabrikant van onze Progesteronebepaling (Roche Diagnostics) heeft een verbeterde versie uitgebracht van zijn reagenskit.
Vooral interferentie door kruisreactiviteit van structuuranaloge molecules werd verminderd en de kit scoort nu duidelijk veel beter in de vergelijking met een massaspectrometrische bepaling, die voor steroïdhormonen als referentie geldt.

In de praktijk zullen de te verwachten waarden tussen 5 en 10% lager liggen, bij zeer lage waarden is het procentuele verschil soms nog hoger omdat wat vroeger gemeten werd veelal interferentie door andere steroïdhormonen was (mannen, postmenopauzale vrouwen…). De referentiewaarden worden uiteraard aangepast.

We hebben in ons lab een validatie uitgevoerd, die bevestigt wat Roche had medegedeeld.
Onder kan u een grafiekje terugvinden met de correlatie op een reeks eigen patiëntenstalen.

Deze methode zal vanaf vrijdag 26 augustus in gebruik worden genomen.Foliumzuurbepaling: nieuwe standaardisatie

08/06/2016
De fabrikant van onze bepalingsmethode voor foliumzuur in het bloed (Roche Diagnostics) heeft een nieuwe standaardisatie doorgevoerd van deze bepaling.
Hierdoor zullen de teruggevonden waarden beduidend lager liggen; gemiddeld 20%, en dit fenomeen is nog iets meer uitgesproken in het lage gebied. Dit is duidelijk uit de vergelijkende info van de fabrikant en dit is ook gebleken uit de validatie die we zelf hebben uitgevoerd (zie grafiekjes onder).
Uiteraard zijn er ook aangepaste referentiewaarden (3.89 – 26.8 µg/l).
 
We schakelen vandaag 8 juni 2016 over op deze nieuwe bepaling.

Vergelijkende data fabrikant:


Lokale vergelijking, huidige methode in X-, nieuwe in Y-as: